Förkämpar för mänskliga rättigheter

Mohandas Karamchand Gandhi är känd världen över som en av det tjugonde århundradets största politiska och andliga ledare. Gandhi, som i Indien hyllas som nationens fader, var den förste som banade väg för och praktiserade Satyagraha – motstånd mot tyranni genom medborgarnas olydnad utan våld, i stor skala.

När Gandhi ledde landsomfattande kampanjer för att motverka fattigdom, utöka kvinnors rättigheter, skapa religiös och etnisk harmoni samt undanröja kastsystemets orättvisor använde han sig i högsta grad av principerna för passivt motstånd genom olydnad, och spelade en nyckelroll när det gällde att befria Indien från det utländska herraväldet. Han fängslades ofta för sina handlingar, ibland i flera år, men uppnådde slutligen sitt mål 1947 när Indien blev självständigt från Storbritannien.

På grund av hans andliga storhet talar man nu om honom som Mahatma, vilket betyder ”stor ande”. Medborgarrättsledare världen över, från Martin Luther King, Jr., till Nelson Mandela, har tilldelat Gandhi äran av att vara en inspirationskälla i deras kamp för att uppnå lika rättigheter för sitt folk.