AGERA

”Förstå detta; genom att kämpa för det omöjliga, så börjar man att göra det omöjliga möjligt.” – Oscar Arias Sanchez, mottagare av Nobels fredspris

Historien visar att det är enskilda, beslutsamma individer som gått i spetsen för alla framsteg med att förbättra förhållandena i världen, och som till sin hjälp haft grupper som delat dessa ledares visioner och strategier.

En persons handlingar, som läggs till andra likasinnade och välinformerade personers handlingar skapar medvetenhet och aktivitet och kan växa till att bli en stor rörelse. Från dessa åtgärder kommer verklig förändring.

ÅTGÄRDER SOM DU KAN VIDTA:

1. Skriv en petition till din regering

Den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är det grundläggande och internationella avtalet om vad mänskliga rättigheter är, och måste därför göras känt och tillämpas över hela världen.

Gör din röst hörd. Gör utbildning i mänskliga rättigheter i skolor och universitet till en del av läroplanen. Du kan hjälpa till att se till att de mänskliga rättigheterna studeras och efterfrågas av alla, genom att underteckna denna petition.
Skriv på petitionen


2. Länk till oss

Skapa en länk till oss (www.youthforhumanrights.org) från din webbsajt eller från den webbsajt som din organisation eller skola har.
Dela med andra


3. Skaffa kopior av filmen Historien om de mänskliga rättigheterna samt samhällsinformation om mänskliga rättigheter

Börja visa dessa filmer för vänner och kollegor. Specialutgåvor av häftet för ungdomar finns att få.
Beställ


4. Bli medlem eller sponsor

Du kan börja med att bli medlem. Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter är en ideell organisation som stöds med hjälp av medlemsdonationer.
Donera