Ungdomar för mänskliga rättigheter

Upphovsrätt

Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillstånd att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards upphovsrättsskyddade verk.

Allt material som finns på denna sajt skyddas av lagarna om upphovsrätt och internationella upphovsrättsvillkor. Detta material har placerats på denna internetsajt med bemyndigande från upphovsrättsinnehavaren enbart i syfte att användare av denna sajt ska kunna titta på materialet. Användare har inte tillstånd att ladda ner eller överföra något av detta material elektroniskt, eller att på annat sätt reproducera något material i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, vilket inkluderar system för att lagra och återvinna data, inspelning, tryckning eller fotokopiering.

Varumärkesmeddelande

Scientologi och Scientology är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center, Los Angeles, Kalifornien, USA.

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter-logotypen och Leaders of Tomorrow Club-logotypen är varumärken som innehas av International Foundation for Human Rights and Tolerance.