Förkämpar för mänskliga rättigheter

Som ordförande för Förenta nationernas kommission för mänskliga rättigheter, var Eleanor Roosevelt den drivande kraften vid skapandet av 1948 års dokument för frihet: den Allmänna deklarationen för mänskliga rättigheter, vilken för alltid skrev in henne i historieböckerna.

Eleanor föddes i New York och gifte sig senare med politikern Franklin Delano Roosevelt, som 1905 var en stjärna i vardande, varpå hon blev fullständigt involverad i allmänhetens tjänst. När de 1933 kom till Vita huset som president och rikets första dam var hon redan djupt engagerad i frågor som rörde mänskliga rättigheter och social rättvisa. Hon fortsatte sitt arbete å alla människors vägnar, och förespråkade lika rättigheter för kvinnor, svarta, och arbetare i depressionens Amerika, vilket uppmärksammade deras sak och inspirerade människor. Hon var orädd och frispråkig och stöttade offentligt den svarta sångerskan Marian Anderson som 1939 på grund av sin hudfärg förvägrades uppträda i Washingtons Constitution Hall. Hon såg till att Anderson istället uppträdde på trappan till Lincoln Memorial, och framkallade därmed en bestående och inspirerande bild av personligt mod och mänskliga rättigheter.

Som delegat för Förenta nationerna

Under 1946 utsågs Franklin D. Roosevelt till delegat i Förenta nationerna av president Harry Truman, som hade övertagit Vita huset efter Franklin Roosevelts död 1945. Som ledare för kommissionen för mänskliga rättigheter var hon den drivande kraften i att formulera den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som hon överlämnade till Förenta nationernas generalförsamling med dessa ord:

”Vi står idag vid tröskeln till en storslagen händelse både i Förenta nationernas och mänsklighetens liv. Denna förklaring kan mycket väl bli ett internationellt Magna Charta för alla människor överallt.”

President Truman kallade henne för ”världens första dam” på grund av hennes livslånga engagemang i humanitära frågor, och hon arbetade till slutet av sitt liv för att få de rättigheter som uttrycktes i förklaringen accepterade och implementerade. Det arv som hennes ord och hennes arbete utgör förekommer i dussintals nationers författningar och i en samling internationella lagar under utveckling som nu skyddar mäns och kvinnors rättigheter världen över.

”Gör vad ditt hjärta säger dig är rätt – du kommer att kritiseras i vilket fall som helst. Man förbannas om man gör det, och förbannas om man inte gör det.” – Eleanor Roosevelt