PETITION

Den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är det grundläggande och internationella avtalet om vad mänskliga rättigheter är, och måste därför göras känt och tillämpas över hela världen.

Gör din röst hörd. Gör utbildning i mänskliga rättigheter i skolor och universitet till en del av läroplanen. Du kan försäkra dig om att de mänskliga rättigheterna studeras och efterfrågas av alla, genom att underteckna detta upprop.

Klicka här för att underteckna uppropet på vår systersajt, HumanRights.com >>Petition för att realisera den
Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Vi, de medborgare som har undertecknat detta, uttrycker härmed:

ATT Förenta Nationerna år 1948 antog den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som det första internationella erkännandet att alla människor är berättigade till fundamentala rättigheter och friheter vilka måste respekteras och skyddas av världens alla länder;

ATT de grundläggande friheterna som helgas i Förklaringen ännu inte har förverkligats för många, eftersom kränkningar av mänskliga rättigheter utgör ett världsomspännande problem och gör att etniska, rasmässiga och religiösa konflikter uppstår;

ATT vi uppmanar alla regeringar och hela den offentliga och privata sektorn att se till att de fundamentala friheter som helgats i förklaringen implementeras så de blir en levande realitet;

ATT för att försäkra att de fundamentala friheterna för alla som finns i den Allmänna förklaringen görs kända, förstådda och åtnjuts av alla överallt, uppmanar vi alla regeringar att göra undervisning i mänskliga rättigheter obligatorisk i skolor och att genomföra upplysningskampanjer om mänskliga rättigheter för alla;

ATT vi uppmanar alla regeringar och organisationer inom den offentliga och privata sektorn att de lanserar och främjar den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna genom upplysningskampanjer, evenemang, omfattande publikation och distribution av förklaringen till barn och vuxna världen över.

Klicka här för att underteckna petitionen på vår systersajt, HumanRights.com >>