Vad är mänskliga rättigheter?

Även om vissa ordböcker definierar rättigheter som ”ett privilegium,” så talar vi om något mycket mer grundläggande när vi använder det ifråga om ”mänskliga rättigheter.”*

Alla människor är berättigade till vissa rättigheter – helt enkelt därför att de är människor. Dessa kallas ”mänskliga rättigheter” snarare än privilegier (som är något man kan berövas på grund av någons nyck).

De kallas ”rättigheter” därför att de är sådant som du får lov att vara, göra och ha. Dessa rättigheter finns för att skydda dig mot folk som kanske skulle vilja skada dig. De finns också för att hjälpa oss komma bra överens med varandra och leva i frid.

Många människor vet någonting om sina rättigheter. De vet vanligtvis att de har rätt till mat och en säker plats att bo på. De vet att de har rätt att få betalt för det arbete som de utför. Men det finns många fler rättigheter.

När folk inte vet vilka deras mänskliga rättigheter är, kan kränkningar som till exempel diskriminering, intolerans, orättvisa, förtryck och slaveri uppstå.

FN anammade den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, till följd av ohyggligheterna och den stora förlusten människoliv under andra världskriget, så att de skulle utgöra grunden för en gemensam förståelse av vad varje människa har för rättigheter. Den utgör grunden för en värld byggd på frihet, rättvisa och fred.

För att läsa den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna i förenklad form, klicka här. >>

  1. *. När man studerar ett ämne, är det fördelaktigt, för att inte säga avgörande, att man ser över och definierar nyckelorden.