Välkommen

Undervisningspaketet Ungdomar för mänskliga rättigheter (Youth for Human Rights, YHRI)

Undervisningspaketet Ungdomar för mänskliga rättigheter har utformats för grundskolans låg- och mellanstadieelever, och gymnasieelever. Det kan användas som en fullständig kurs eller som komplement i en annan kursplan. Målsättningen är att engagera elever i frågor som rör mänskliga rättigheter och att ge dem möjlighet att använda principerna för mänskliga rättigheter.

Även om detta material främst riktar sig till lärare, är det lika användbart för ledare av ungdomsgrupper – både religiösa och sekulära – såväl som för handledare och föräldrar.

Undervisningspaketet innehåller en fullständig utbildarhandledning, dokumentärfilmen Berättelsen om mänskliga rättigheter, 30 prisbelönta infoannonser som illustrerar de 30 mänskliga rättigheterna, musikvideon UNITED och de två häftena, Vad är mänskliga rättigheter? och Berättelsen om mänskliga rättigheter.

Det har visat sig i många olika miljöer, att varje person som vill hjälpa och arbetar med ungdomar, kan använda detta material för att öka medvetenheten om de mänskliga rättigheterna.

Här följer några bekräftelser från myndighetspersoner och utbildare angående Ungdomar för mänskliga rättigheters utbildningsprogram, material och undervisningspaket:

”Detta paket har verkligen hjälpt mig. Före Ungdomar för mänskliga rättigheter, förstod jag inte skillnaden mellan en rättighet och ett privilegium. Handledningen är kortfattad och lätt att läsa – den klargjorde mina rättigheter, och efter att ha läst igenom den, hade jag inga fler frågor eller tvivel. Jag tycker mycket om att ni har kunnat ta det långa, mångordiga dokumentet från FN och kortat ner det till trettio korta budskap. Hela det ursprungliga dokumentet var skrämmande för mig, och jag är säker på att inte många tonåringar skulle vilja sitta och läsa igenom det i sin helhet. Jag tackar er och alla inom Ungdomar för mänskliga rättigheter ur djupet av mitt hjärta för att ni gjort detta lättillgängligt för alla tonåringar.”
– E.B., elev, St. Louis, Missouri, USA

”Genom era anmärkningsvärda undervisningverktyg – vilket inkluderar videopresentationerna av alla de 30 artiklarna i den Allmänna förklaringen och det medföljande utbildningsmaterialet om mänskliga rättigheter – och genom era utmanande elevprojekt som syftar till att ge ungdomar ledarskapsuppgifter inom sina närområden, är Ungdomar för mänskliga rättigheter och dess Liberia-avdelning viktiga röster i Liberias process för information om och undervisning i mänskliga rättigheter.” – Förtroendevald, Republiken Liberia

”Det åttonde distriktet välkomnar det arbete som Ungdomar för mänskliga rättigheter har inlett för att utbilda och rusta våra ungdomar till att bli förespråkare för mänskliga rättigheter. Kreativiteten inom er organisation när det gäller att få ut budskapet om mänskliga rättigheter genom distribution av häftet Vad är mänskliga rättigheter? på olika språk; väggmålningsprojekt, konferenser för ungdom, internationella turnéer samt uppsats- och konsttävlingar är onekligen berömvärd. De nämnda verksamheterna är ett bevis på det starka engagemanget hos de många frivilliga som arbetar med den internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter.” – B.C.P., stadsfullmäktigeledamot i Los Angeles

”Jag har granskat infoannonsvideon som skildrar de 30 rättigheterna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och publikationerna som hör till dem, som ni har gett mig. Jag är mycket imponerad av kvaliteten, både i utförande och i kommunikationen.

Jag skulle bli hedrad om jag skulle kunna föreslå att man införde dem som en officiell del av undervisningsprogrammet om mänskliga rättigheter i mitt land.” – J. R-H, Förtroendevald, Demokratiska republiken Östtimor

Klicka här för att UTAN KOSTNAD beställa Undervisningspaketet Ungdomar för mänskliga rättigheter >>