FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Introduktion

FN (FN) skapades 1945, strax efter andra världskrigets slut.

Det uttalade syftet med FN är att skapa fred i alla världens nationer. Efter andra världskriget författade en kommitté bestående av personer under ledning av Eleanor Roosevelt, hustru till USA:s president Franklin D. Roosevelt, ett särskilt dokument som ”förklarar” de rättigheter som alla i hela världen borde ha – den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheter. Idag finns 192 medlemsstater i FN, som alla har skrivit på i samförstånd med den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Var börjar allmänna rättigheter?

”På små ställen, nära hemmet – så nära och så små att de inte syns på några världskartor. Men ändå är de den enskilda individens värld; grannskapet där han bor; skolan eller högskolan där han studerar; fabriken, gården eller kontoret där han arbetar. Det är på sådana platser som varje man, kvinna och barn söker lika rättvisa, lika möjlighet och lika värdighet utan diskriminering. Om dessa rättigheter inte betyder något där, har de föga betydelse någon annanstans. Om inte medborgare gemensamt agerar för att se till att de upprätthålls nära hemmet, får vi leta förgäves efter framsteg i den stora världen.”

– Eleanor Roosevelt, hustru till USA:s president Franklin D. Roosevelt och ordförande i den FN-kommission som skrev den Allmänna förklaringen 1948.

Läs FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i förenklad form. >>

Läs den fullständiga texten av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. >>