FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Förenklad version
Denna förenklade version av de 30 artiklarna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna har skapats speciellt för unga.

1. Vi är alla födda fria och jämlika. Vi är alla födda fria. Alla har vi våra egna tankar och idéer. Vi måste alla behandlas på samma sätt.

2. Diskriminera inte. Dessa rättigheter tillhör alla, oavsett hur olika varandra vi är.

3. Rätten till liv. Vi har alla rätten till liv och till att leva i frihet och säkerhet.

4. Inget slaveri. Ingen har någon rätt att göra oss till slavar. Vi kan inte göra någon annan till vår slav. 

5. Ingen tortyr. Ingen har någon rätt att skada oss eller tortera oss. 

6. Du har rättigheter oavsett vart du beger dig. Jag är en person precis som du!

7. Vi är alla lika inför lagen. Lagen är lika för alla. Den måste behandla oss rättvist. 

8. Dina mänskliga rättigheter är skyddade av lagen. Vi kan alla be om hjälp av lagen när vi blir orättvist behandlade.

9. Inget orättvist frihetsberövande. Ingen har rätt att sätta oss i fängelse utan goda skäl och att hålla oss kvar där, eller att skicka bort oss från vårt land.

10. Rätten till rättegång. Om vi ställs inför rätta måste detta vara offentligt. De människor som dömer oss får inte låta någon säga åt dem vad de ska göra. 

11. Vi är alla oskyldiga tills vi befunnits skyldiga. Ingen ska få skulden av att ha gjort någonting innan det har bevisats. När folk säger att vi har gjort något dåligt har vi rätten att visa att det inte är sant. 

12. Rätten till privatliv. Ingen får försöka skada vårt goda rykte. Ingen har rätt att komma in i vårt hem, öppna våra brev, eller besvära oss eller vår familj, utan en god anledning. 

13. Rätten att röra sig fritt. Vi har alla rätten att bege oss vart vi vill i vårt eget land och att resa som vi önskar.

14. Rätten att söka en trygg plats att bo på. Om vi är rädda för att bli dåligt behandlade i vårt eget land, har vi rätten att fly till ett annat land för att vara säkra.

15. Rätten till nationalitet. Vi har alla rätten att tillhöra ett land.