Uppsatstävling

INSTRUKTIONER:

 1. Läs häftet Vad är mänskliga rättigheter?
  (Du kan ladda ner ett exemplar av häftet från vår webbsajt eller beställa det från vår bokhandel på nätet.)
  Klicka för att ladda ner >>
  Klicka för att beställa >>
 2. Uppsatsämne: Vad är mänskliga rättigheter?
 3. Uppsatsen kan vara handskriven eller maskinskriven (enkelt radavstånd).
 4. Uppsatsen bör vara cirka en sida lång.
 5. Skicka denna information:
  Namn:
  Ålder (18 och under):
  Land:
  förälders/vårdnadshavares namn:
  förälders/vårdnadshavares underskrift:
  förälders/vårdnadshavares e-mailadress för underrättelse:
 6. Skicka in din uppsats med ett brev som ger ”tillstånd att publicera”. (Om du är under 18 år måste brevet vara från din förälder.) e-mail till info@youthforhumanrights.org med orden ”UPPSATSTÄVLING” på raden för ämne.
 7. Din uppsats kan också skickas direkt till YHRI. Klicka för postadresser >>

Tidsfrist till 1 december
Meddelande: Mänskliga rättigheters dag den 10 december

Alla uppsatser kommer att tas i beaktande för YHRI:s webbsajt. På grund av den stora mängden av inskickade uppsatser, kan vi tyvärr bara publicera ett urval på vår internationella webbsajt!