Den internationella ungdomskonferensen kräver av statsmakterna att de implementerar de grundläggande mänskliga rättigheterna

Ungdomsrepresentanter från 27 länder gjorde nyligen gemensam sak med över 1 000 människorättsförespråkare, religiösa ledare, myndighetspersoner och artister vid den 5:e årliga internationella människorättskonferensen i New York.

Konferensen sponsrades av Youth for Human Rights International (YHRI) och avdelningen för mänskliga rättigheter i Church of Scientology International och var fylld av evenemang som alla syftar till att få FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna implementerade på allvar av nationer världen över – och man firade 60-årsdagen av förklaringens antagande.

”Det finns över 300 000 barn som är inblandade i väpnade konflikter som barnsoldater i Afrika och andra länder. Varje år smugglas 800 000 barn över gränserna, bland annat som en del av en internationell sexslavshandel som är en av de mest lukrativa svarta marknaderna i världen. Man behöver bara läsa nyheterna för att se behovet av att förklaringen genomdrivs”, säger Tracie Morrow, ungdomskoordinator för mänskliga rättigheter vid Church of Scientology International.

Konferensen startar 5 september i FN:s konferensrum #1. En folksamling som bara hade ståplatser fick lära sig med förstahandsinformation vad som kan göras för att avsluta brott mot mänskliga rättigheter och skapa rättvisa och lag och rätt.

Den Oscarsnominerade skådespelerskan och människorättsaktivisten Anne Archer ledde en förnämlig panel med människorättsaktivister och ledare.

Jack Healey, tidigare ordförande för Amnesty International i USA, talade till ungdomsdelegaterna, uppmanade dem att inte ha tålamod med myndigheter som inte tillämpar den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och att de till och med skulle se till att få förklaringen tryckt på insidan av sina pass.

Ford Roosevelt, barnbarn till den som först och främst stod bakom den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Eleanor Roosevelt, sade att förklaringen var ett resultat av Eleanor Roosevelts uppskattning och respekt för skillnaderna bland människor och att hon insisterade på ömsesidig respekt i relationer människor emellan.

Insatserna från Youth for Human Rights International applåderades av ambassadör Natanael Barnes i Liberias FN-delegation och stöttades i hög grad av Lila Ratsifandrihamanana, ambassadör och Permanent Observer Mission of the African Union to the UN, båda sponsorer och medlemmar av samma inflytelserika panel.

Eventet som följde inkluderade en middag med många kända artister, utbildningsseminarier, en andakt med religiös samverkan med talare från många olika religioner. Kvällen före det årliga öppnandet av FN:s generalförsamling återvände delegaterna till sina hemländer för att implementera sina planer för att informera och aktivera andra om den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

”Jag tror att även medan vi firar våra olikheter, att vi KAN fokusera på detta gemensamma mål och FÖRENA OSS för att genomföra den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. I det tjugoförsta århundradet, bör våra framsteg inom mänskliga rättigheter överträffa våra största förväntningar från våra tekniska framsteg. Våra barn förtjänar den bästa framtid vi kan ge dem”, säger YHRI:s president dr Mary Shuttleworth.