Nyhetsbrev – 2009 års världsturné

Barbados

Youth for Human Rights världsturné år 2009 visade sig vara en varierad och äventyrsfylld fest när YHRI:s president Mary Shuttleworth, doktor i pedagogik, besökte stora som små länder, fick nya vänner och spred sitt budskap om fred och tolerans runt om i världen.

Vi började i Mexiko, där vi hade möten med multinationella media och telekommunikationsföretag, samt nationella myndighetskontor för ungdom, icke-diskriminering och mänskliga rättigheter.

En av höjdpunkterna med besöket till Barbados var ett möte med utbildningsansvariga och med överordnade ledare i den nationella regeringen som helt oplanerat inbjöd YHRI att delta i en parad nästa dag.

Besöket i Colombia bjöd bland annat på möten med högre tjänstemän inom etermedia, militären, och Colombias presidents kansli. I besöket ingick ett evenemang som anordnats gemensamt av flera statliga myndigheter.

Argentina var det första landet i den södra delen av Sydamerika som fick besök av YHRI. Dr Shuttleworth träffade flera ledare för statliga och privata organisationer och gav en presentation till den lagstiftande församlingen i Buenos Aires.

Timor-Leste

Vårt besök i Östtimor, ett av världens nyaste länder, inbegrep möten med högre statliga tjänstemän och det internationella samfundet. Det följdes av ett besök i Darwin, Australien, för att träffa urinnevånarna.

Bland mötena under världsturnéns besök i Mellanöstern ingick att träffa företrädare för ledande ideella organisationer i Amman, Jordanien, inklusive ett barnmuseum i världsklass. Detta möte och andra på museer och nationella bibliotek i ett flertal länder har visat att våra program för mänskliga rättigheter är vad ledarna för dessa viktiga pedagogiska kulturinstitutioner önskar och behöver.

Darwin, Australien

Nästa anhalt var Moskva, med möten med högre tjänstemän inom utbildningsväsendet och den ansvarige för det nationella ungdomsbiblioteket.

Schweiz var en anhalt som lades till världsturnéns rutt i sista minuten efter att YHRI fått en officiell inbjudan att representera ungdomar vid Durbans granskningskonferens i FN i Genève. FN flög in Angelo Kreuzberger, en av våra ungdomsambassadörer. Angelos presentation med titeln ”Interkulturell dialog och mänskliga rättigheter”, mottogs mycket väl.

Besöket i Sydafrika bröt ny mark med besök på ett museum beläget på en historisk plats där Mahatma Gandhi och Nelson Mandela suttit fängslade. Ytterligare möten hölls med tjänstemän från statliga myndigheter, militären, media och nationalbiblioteket.

I världsturnéns Ugandabesök ingick möten med parlamentsledamöter och en presentation vid ett ledande universitet.

Världsturnén besökte sex kontinenter där man mötte regeringstjänstemän, föräldralösa barn, lärare och organisationer inom etermedierna. Nya horisonter öppnades inom delar av samhället där vi tidigare inte har varit verksamma, däribland barnmuseer och multinationella företag. Gensvaret runt om i världen visade på en enorm acceptans och efterfrågan internationellt på de högkvalitativa utbildningsprogram om mänskliga rättigheter som erbjuds av YHRI.

Nästa mål på horisonten är den kommande internationella YHRI-konferensen som skall hållas i Genève i slutet av augusti. Detta kommer att vara första gången som den internationella konferensen hålls i Europa.

http://humanrightsworldtour.blogspot.com/