Youth for Human Rights International lanserar ledarskapstävling för gymnasier

Tim Bowles och Jay Yarsiah ger ett föredrag om mänskliga rättigheter i Liberia.
Utbildning i mänskliga rättigheter är en viktig del av Liberias återuppbyggnad efter konflikter. Utan kännedom om sådana grundläggande friheter, riskerar våra ungdomar att åter utsättas för krigsårens exploatering och vidrigheter. Youth for Human Rights International (YHRI) har därför arbetat med sina lokala avdelningsledare sedan år 2006, för att skapa samförstånd och stöd för att undervisa landets ungdom om sina grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter som ingår i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Elever i Liberia.
YHRI:s ledare och amerikanske advokat Tim Bowles återvände nyligen till Monrovia för att få igång organisationens andra årliga ledarskapstävling med inrikning på mänskliga rättigheter, mellan områdets gymnasieskolor. Syftet är inte bara, i likhet med förra årets framgångsrika tävling, att informera ungdomar om förekomsten av sådana rättigheter och skyldigheter, utan också att utbilda dem och göra det möjligt för dem att bli effektiva ledare i kampen för mänskliga rättigheter. Bowles avslutade följaktligen tillsammans med YHRI Liberias projektsamordnare Joseph Jay Yarsiah, Teewon Dolopei och Boersen Hinneh, den 27 mars 2008 tre dagars seminarier med elever från fyra gymnasier i Monrovia: Katedralskolan (förra årets vinnare), Tubman, Lutheranska och Global Care Academy.

”Dessa sammankomster introducerar grundläggande ledarskapsprinciper och syften till eleverna förutom att det tränar dem i att presentera mänskliga rättigheter i utbildningen av deras likar”, sade Bowles. ”Eleverna är nu uppdelade i två koalitionslag, varje lag har medlemmar från alla skolorna. Under juni kommer de två lagen att genomföra presentationer om mänskliga rättigheter till tolv andra skolor var på Bushrod-öarna respektive själva Monrovia–Paynesville.”

”Varje lag valde en viss fråga om mänskliga rättigheter som de gör efterforskningar i och tar upp i sina evenemang. Lag A valde frågan om våldtäkt och annat våld mot kvinnor och lag B valde diskriminering med fokus på religiös intolerans,” förklarade Yarsiah. ”Det förväntas inte bara av eleverna att de ska få den samstämmiga synen på problemen och lösningarna från ungdomarna de når i skolorna, utan också från nationella opinionsledare, samhällsledare och andra i allmänheten.”

”Lagen har också börjat träna på att dokumentera sitt kommande arbete med fotografier och videor och förväntas förbereda och presentera sitt arbete på ett avslutande evenemang i juli, där de kommer att bedömas av studentledare från collage”, lade Dolopei till. ”Förra årets tävling kulminerade i att arbetsmarknadsminister Kofi Woods, dåvarande justitieminister Frances Johnson-Morris och vicepresidentens stabschef Sam Stevquoah alla talade och stöttade elevernas insatser. T Bowles kommer tillbaka för evenemanget i juli.”

”Vi hoppas att detta initiativ kommer att hjälpa Liberia att bli en innovativ föregångare för genomförandet av utbildning om mänskliga rättigheter i landet”, sade T Bowles. ”Ingen nation, ingen kontinent, kan uträtta något värdefullt utan effektivt ledarskap. Som vi såg när Sydafrikas apartheid förpassades till historien på 1990-talet, så kan starka ledare som Nelson Mandela och hans kollegor i African National Congress övervinna till synes omöjliga odds. Hoppet för tusentals fler effektiva visionärer som skall slutföra arbetet för ett rättvist och fredligt Afrika – inklusive Liberia – ligger hos de unga. Vi måste ge dem möjlighet att skapa en framtid för rättvisa genom utbildning i mänskliga rättigheter och ledarskapsträning från tidig ålder.”