30 Rättigheter – 30 Annonser med samhällsinformation visas på järnvägsstationer

Pendlare lär sig sina rättigheter på schweiziska tågstationer.

Var fjärde minut visas ytterligare en av de trettio annonserna om mänskliga rättigheter från FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter på de större stationerna i Schweiz, som en markering inför förklaringens 60-årsdag. Dessa informerande annonser når tittarna med sitt undervisande budskap om mänskliga rättigheter 1 500 gånger om dagen, när de visas på stora skärmar i de större tågstationerna i Zürich, Bern, Lausanne och Genève.

Youth for Human Rights dramatiska annonser i ljud och bild kommunicerar viktiga begrepp om mänskliga rättigheter i var och en, av de en halv till en minut långa klippen. Annonserna finns nu på dvd och ingår i Youth for Human Rights paket med material, och de har nu sänts ut och visas i över tusen tv-stationer internationellt.