Youth for Human Rights Internationals president till OSSE i Polen

Youth for Human Rights International (YHRI) är en från myndigheter fristående organisation som ingår i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Med 56 deltagande länder är det den största regionala säkerhetsorganisationen i världen. Från 29 september till 10 oktober 2008 möttes dessa medlemsstater och frivilligorganisationer i Warszawa, Polen, för Europas största möte om mänskliga rättigheter. YHRI:s president Mary Shuttleworth, doktor i pedagogik, anslöt sig till de andra frivilligorganisationerna i Warszawa. Hennes uttalande där följer här.

I år firar vi 60-årsjubileet av den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. När denna förklaring anammades av FN:s generalförsamling 1948 uppmanade man alla medlemsländer ”att se till att den sprids, sätts upp och visas, att den läses och förklaras, framför allt i skolor och vid andra undervisningsinstitutioner, utan hänsyn till länders eller regioners politiska förhållanden”. Det finns nu 192 medlemsländer i FN, länderna i OSSE inberäknade, naturligtvis.

Hennes budskap till OSSE var:

”Jag är president för Youth for Human Rights International. Syftet med Youth for Human Rights International är att lära ut mänskliga rättigheter till ungdomar, särskilt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Som president har jag rest i över 70 länder runt om i världen. I de länderna var det få människor jag träffade som kände till den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna eller visste vilka deras mänskliga rättigheter är. Jag har också intervjuat ledare, däribland kungligheter, höga regeringstjänstemän, lärare, advokater och aktivister. Jag har sett att även om de i någon mån varit framgångsrika i att få till stånd undervisning om de mänskliga rättigheterna så begränsas deras effektivitet av påtryckningar och begränsningar från korrumperade individer och förvägrade resurser till undervisning i de mänskliga rättigheterna. Till och med skrämseltaktik och personliga hot. Under FN:s årtionde för utbildning om mänskliga rättigheter har vi också bara med begränsad framgång fått tills stånd utbildning om mänskliga rättigheter.

Vad som behövs är att utbildning om mänskliga rättigheter FORDRAS så att utbildning om mänskliga rättigheter kan införas i alla institutioner. Sådana fordringar skulle göra det möjligt att lagligen SKYDDA utbildning om mänskliga rättigheter och på så vis HINDRA korrumperade individer från att gå i vägen för satsningar på utbildning i mänskliga rättigheter. Det skulle också möjliggöra EKONOMISKT stöd för forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och distribution av utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter på ett sätt som passar för berörda lokalbefolkningar. I slutänden skulle fordringar på undervisning om mänskliga rättigheter INFORMERA människor om vad deras mänskliga rättigheter är, likaväl som vad de har för ansvar i enlighet med artikel #29 i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, att skydda och försvara rättigheterna för sig själva och andra.

Under 1900-talet kom den Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och utbildning i mänskliga rättigheter till stånd. KRAVET på undervisning om mänskliga rättigheter skulle säkerställa att sådan utbildning genomförs under det tjugoförsta århundradet.”