Musikvideon UNITED – att undervisa
ungdomar i mänskliga rättigheter

När 19-åriga Taron Lexton skapade UNITED, en emotionellt laddad hip-hopvideo om mänskliga rättigheter, förväntade han sig aldrig att 4 miljoner människor skulle se den på biografer runtom i Ungern under år 2006. Men det var precis vad som hände.

UNITED talar till människor på ett universellt språk. Den berättar historien om en ung innerstadspojke som hotas av mobbare. Snarare än att ge upp skaffar han sig ett enormt stöd från andra, som får mobbarna att vika undan. Han sluter sedan fred med sin tidigare fiende istället för att fortsätta på den våldsamma vägen. Musiken är medryckande, filmen är engagerande och budskapet är att kommunikation och vänskap övervinner hat och intolerans.

UNITED är den viktigaste delen av kampanjen för undervisningen i mänskliga rättigheter som lanserades under slutet av förra året av Youth for Human Rights International tillsammans med Church of Scientology Internationals avdelning för mänskliga rättigheter. Kampanjen bygger – som framgår av musikvideons titel (svenska ung. Enade) – på den fasta tron att ungdomar genom att agera enat kan göra skillnad och skapa en bättre värld.

Nyckeln till att uppnå detta är att se till att ungdomar förstår den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. För att åstadkomma detta, finansierade kyrkan Taron Lexton så att han kunde skapa 30 nya samhällsinformerande annonser till allmänheten, en annons för var och en av de 30 artiklarna i den Allmänna förklaringen. Även dessa kommer att visas i varenda biograf i Ungern under det kommande året och på tv-stationer över hela världen.

De tre första av dessa annonser har nu släppts och kan ses online. Klicka här för att se de informativa annonserna.

Alla grupper, skolor, organisationer och enskilda uppmanas att använda musikvideon UNITED och infoannonserna om mänskliga rättigheter.