Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheters – historik

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter når unga människor varhelst de samlas – i skolor, högskolor eller i hemmet.
Tar itu med frågan om människohandel

YHRI har hjälpt till med att höja medvetenheten om människohandel eller ”våra dagars slaveri”, en typ av brottslighet som nu påverkar uppskattningsvis 27 miljoner människor över hela världen, mestadels kvinnor och barn. Sedan 2003 har YHRI hållit ett antal seminarier och rundabordskonferenser om människohandel, inklusive en i Los Angeles som besöktes av representanter från USA:s justitiedepartement och en annan i Cape Coast i Ghana – på just den plats där hundratals afrikaner – fram till för 200 år sedan – satt inspärrade i smutsiga fängelsehålor, innan de transporterades som slavar till Amerika och Europa.

YHRI – samarbete i kampen för mänskliga rättigheter

YHRI är en oberoende och sekulär, ideell organisation med säte i USA. YHRI samarbetar och är partner med likasinnade sekulära och trosbaserade organisationer för att expandera globalt. YHRI har därför arbetat med många organisationer genom åren (klicka här för att gå till sidan med YHRI:s samarbetspartners).

Tack vare framgången med YHRI:s olika kampanjer har ansvariga myndigheter börjat integrera YHRI:s utbildningsmaterial i sina program. De nationella kommittéerna för mänskliga rättigheter i Mexico och Nya Zeeland har anammat programmen, som de betraktar som en värdefull resurs i bekämpningen av kränkningar av mänskliga rättigheter, som ungdomar i deras länder utsätts för.

En samarbetspartner som YHRI är särskilt tacksam mot är avdelningen för mänskliga rättigheter vid Church of Scientology International. Den har varit till ovärderlig hjälp med att producera och trycka eller publicera mycket av vårt utbildningsmaterial och har hjälpt oss att få ut materialet till allmänheten, och har även gjort gemensam sak med YHRI vid olika informationsevenemang för allmänheten.